Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Consell núm. 2. Animals de Companyia

2015-10-30 12:20

Un dels principals problemes de brutícia a les vies públicques són els excrements i deposicions dels animals de companyia.

Del deteriorament de l’estat de neteja produït per animals en són directament responsables els propietaris i propietàries. La persona portadora de l’animal de companyia està obligada a recollir, a retirar les deposicions i a deixar la superfície neta d’excrements.

En absència de la persona propietària, n'és directament responsable la persona que en el moment de l’acció d’embrutament porti l’animal. 

Els elements necessaris per fer aquesta operació els ha de portar per la persona conductora de l’anima independentment que l’Ajuntament disposi d’aparells dispensadors de bosses i senyalització específica a la via pública.

Una vegada tancats higiènicament en bosses, els excrements, poden ser dipositats als contenidors de recollida de brossa, a les papereres ordinàries o a les papereres destinades específicament a aquesta finalitat.

Utilitzeu els punts habilitats per deposicions d'animals de companyies.

Eviteu que els vostres animals orinin a les façanes dels edificis i mobiliari urbà.

Entre tots podem millorar Tortosa.

 

Ajuda'ns a tindre Tortosa neta!