Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Consell núm. 3. La deixalleria i la recollida a domicili

2015-11-09 18:39

La deixalleria municipal, ubicada al Polígon Industrial Baix Ebre, és un servei públic que s’ofereix als particulars per tal de recollir i emmagatzemar aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria, és a dir, residus municipals especials i voluminosos, com ara envasos, llaunes, aerosols, cables elèctrics, radiografies, làmpades fluorescents, bateries de cotxe, piles, piles botó, ferralla electrònica, pintures, tèxtils, ferralla, paper i cartró, envasos de vidre, olis vegetals, olis minerals, dissolvents, objectes voluminosos, fusta, pneumàtics, vidre pla, restes de poda, runes, plàstics i electrodomèstics.

Utilitzeu aquest servei i no deixeu aquests residus al costat dels contenidors.

L'horari de la deixalleria és el següent:

- dilluns 10:00 a 14:00 hores
- dimarts 10:00 a 13:00 hores
- dimecres 10:00 a 13:00 hores
- dijous 10:00 a 13:00 hores
- divendres 10:00 a 13:00 hores
- dissabte 16:00 a 20:00 hores

El telèfon de contacte de la deixalleria municipal és 638 514 694

I si no teniu possibilitat de desplaçar-vos o portar els objectes voluminosos, l'Ajuntament de Tortosa ofereix a la ciutadania un servei gratuït de recollida porta a porta d'andròmines i objectes voluminosos (mobles vells, electrodomèstics, etc), amb horari i lloc de recollida a convenir prèviament.

Telèfon de contacte 600 927 902, 977 597 477, o 977 585 875 (matins), o equ.tortosa@tortosa.cat

Ajuda'ns a tindre Tortosa neta!