Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Consell núm. 3 per millorar Tortosa

2013-03-21 08:37

Animals de companyia

Un dels principals problemes de brutícia a les vies públicques són els excrements i deposicions dels animals de companyia, per això cal que els propietaris d'aquests siguin responsables, tal com recull l'ordenança municipal de tinença d'animals, i segueixin aquestes indicacions:

  • Utilitzeu els punts habilitats per deposicions d'animals de companyies.
  • Recolliu les deposicions amb una bossa i llenceu-les als contenidors específics o als de rebuig.
  • Eviteu que els vostres animals orinin a les façanes dels edificis i mobiliari urbà.

Entre tots podem millorar Tortosa.