Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Consell núm. 5 Solars, immobles i finques particulars

2015-11-23 19:34


Les persones propietàries de finques i edificis estan obligats a conservar l’ornament públic d’aquests, mitjançant la neteja i el manteniment de les façanes, entrades i, en general, de totes les parts de l’immoble. 

Els solars, immobles i finques particulars han de ser netejats, desinfectats, desinsectats, desratitzats i, en general, s'han de conservar en perfecte estat de salubritat per part de les persones propietàries. Amb aquesta finalitat, els serveis municipals de l’Ajuntament podran inspeccionar-los i demanar a les persones titulars, per raons d’interès públic, els justificants d’aquestes operacions de manteniment, especialment les relacionades amb la seguretat i amb la salubritat públiques (certificats d’empreses autoritzades). 

La propietat ha de mantenir els solars, parcel·les i finques lliures de residus i vegetació, en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, lliures de rosegadors i insectes i evitar-hi en tot moment el risc d’incendi. 

Ajuda'ns a tindre Tortosa neta!