Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Indicacions a l'enviament de fotografies

2013-03-13 09:32

En respecte a les fotografies que ens feu arribar us volem indicar que en l'enviament inclogueu les dades següents:

  • el vostre nom o malnom
  • la ubicació de la fotografia, indicant el número del carrer, l'encreumanet entre dos carrers o una referència que permeti localitzar correctament l'indret
  • la data en què heu fet la fotografia

D'aquesta manera podrem corroborar l'existència del desperfecte i determinar la data en que s'ha reparat o solucionat, en cas de sigui així.

Moltes gràcies per la vostra participació.